Personvernpolicy

Semilac verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og Semilac legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan Semilac samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor Semilac og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Semilac. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via Semilac’ hjemmeside Semilac.no (“Semilac.no”).

I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på Semilac.no, samt medlemsvilkår for Semilac Club.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

 • Juridisk navn: SEMILAC NORGE DISTRIBUSJON AS
 • Org nr: 820 990 242
 • Selskapsform: Aksjeselskap

er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler Semilac?
Personopplysninger som du avgir til Semilac: Du kan komme til å gi Semilac informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i noen av Semilac’ butikker, ved besøk eller kjøp på Semilac.no, ved tegning av medlemskap til Semilac Kundeservice.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.

Personopplysninger som Semilac samler om deg: Når du anvender Semilac’ tjenester slik som ved kjøp i noen av Semilac’ butikker, ved kjøp eller besøk på Semilac.no når du kontakter Semilac Kundeservice.

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på Semilac.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra Semilac åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde, medlem og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til Semilac Kundeservice;
 • Informasjon om din bruk av Semilac’ tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Personopplysninger som Semilac innsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller bruker Semilac informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi Semilac informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at Semilac skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger
Semilac behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra Semilac;
 • For å kunne håndtere ditt medlemskap og brukerkonto i samsvar med medlemsvilkårene for Semilac Club og forsendelser som for eksempel bonussjekker;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring i samsvar med medlemsvilkårene for Semilac Club;
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg i samsvar med medlemsvilkårene for Semilac Club; samt
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle Semilac forpliktelser i samsvar med medlemsvilkårene i Semilac Club

Semilac behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

Semilac behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • Om du ikke er medlem i Semilac Club, for å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
 • Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
 • For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

Semilac eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at Semilac skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for Semilac.

Videre behandler Semilac dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere medlemsregisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og benyttes av rett person.

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til Semilac, har Semilac ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle Semilac forpliktelser overfor deg.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?
Semilac kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte der personopplysningene overføres eller deles med tredjepart.

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling. For å kunne håndtere Semilac Club og personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til medlemmer i Semilac Club.

Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon. Semilac benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.

Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som foretas av Semilac’ kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg.

Ved avhending. Semilac kan komme til å dele din informasjon med tredjeparter:

 • For det tilfellet at Semilac selger eller kjøper virksomhet eller tilgang, kan Semilac komme til å utlevere dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike virksomhet eller tilgang; samt
 • Dersom Semilac eller en vesentlig del av Semilac virksomhet erverves av en tredjepart, kan dine personopplysninger komme til å bli delt.

Hva Semilac ikke kommer til å gjøre med dine personopplysninger: Semilac kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.

Hvor behandler Semilac dine personopplysninger?
Semilac og Semilac’ leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes. Eksempel på tilfredsstillende sikkerhetstiltak er godkjente standardavtaleklausuler, bindende forretningsinterne regler, eller Privacy Shield. Dersom du ønsker kopi av de sikkerhetstiltak som Semilac har vedtatt eller opplysninger om hvor disse gjøres tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakte Semilac på den måten som er angitt under Kontaktopplysninger.

Hvor lenge behandler Semilac dine personopplysninger?
Semilac behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når Semilac behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler Semilac data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller Semilac behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har Semilac rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. Semilac kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil Semilac behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til Semilac om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice eller som medlem på Min side på Semilac.no.

Når du har registrert deg som medlem i Semilac Club vil Semilac behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto hos Semilac eller på annen måte krever at Semilac sletter visse opplysninger. Vi sletter imidlertid alltid din konto dersom du har vært inaktiv i 24 måneder. Kjøpshistorikk fjernes uansett senest 24 måneder etter gjennomført kjøp.

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad Semilac har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

Hvordan beskytter Semilac dine personopplysninger?
Semilac tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som Semilac behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger Semilac behandler, og til hvilke formål Semilac vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.

Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot Semilac’ behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at Semilac må ta vare på disse personopplysningene. For at Semilac skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må Semilac dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.

Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til Semilac i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som Semilac foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder Semilac seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. Semilac’ kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.

Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende Semilac’ behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.

Semilac’ bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker
Semilac benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker (“cookies”) for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av Semilac’ tjenester. Semilac benytter cookies på Semilac.no og i Semilac’ tjenester. Her vil vi forklare hvordan Semilac bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.

Hva er cookies/informasjonskapsler?
Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. Semilac benytter seg av forskjellige cookies:

 • Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
 • Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
 • Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
 • Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside. Hos Semilac benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.

Bruk av Google Analytics
Som ledd i Semilac’ markedsføring analyserer Semilac opplysninger knyttet til din bruk av Semilac.no, din aktivitet på Semilac’ sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle Semilac produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av Semilac.no for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

Hvorfor benytter Semilac cookies?
De cookies som Semilac benytter, forbedrer normalt de tjenester som Semilac tilbyr deg. Noen av Semilac’ tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Semilac benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av Semilac’ tjenester. Semilac benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Semilac benytter også cookies som gjør det mulig for Semilac å stile relevant markedsføring til deg.

Mulighet til å styre bruken av cookies
Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.

Endringer i personvernsbestemmelsene
Semilac forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på Semilac.se en måned før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.Semilac.no/personvernspolicy.

Semilac’ kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål vedrørende Semilac’ håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til Semilac’ håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med Semilac på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som medlem når som helst logge deg inn på Min side på Semilac.no og avregistrere utsendelser eller kontakte Semilac Kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som Semilac har benyttet i kommunikasjonen med deg.